Tư vấn: 0166.583.3636

  • imgSlide
  • imgSlide
  • imgSlide
  • imgSlide
  • imgSlide
Giới thiệu chung

VẬT LÝ TRỊ LIỆU-PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

Vật lý trị liệu –phục hồi chức năng (VLTL -PHCN) hiện nay không còn là một khái niệm xa lạ trong nhận thức của cộng đồng.  Đây được coi là bước thứ ba của y học hiện đại theo thứ tự; phòng bệnh –chữa bệnh –phục hồi chức năng. Do đó nó có vai trò hoàn thành mục tiêu ,hoàn thiện cho nền y khoa ngày càng phát triển.Điều trị cứu sống bệnh nhân xong chưa đủ mà còn phải đưa bệnh nhân hòa nhập trở lại với cuộc sống hàng ngày Để họ không phải là gánh nặng cho người khác .Đó mới chính là mục tiêu cuối cùng của khái niệm điều trị .