Xương cánh tay và cẳng tay


Giải phẫu xương:

  • Xương cánh tay
  • 2 Xương cẳng tay (xương quay và xương trụ)

Hôm nay là ngày 07-06-2023

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này