M52. Bài tập nuốt trên thanh môn

Tên tiếng Anh

  • Supraglottic Swallow

Mục đích

  • Bài tập này giúp bảo vệ đường thở

Kỹ thuật tập:

  • Thu thập hết nước bọt trong miệng, hoặc uống một ngụm nhỏ nước.
  • Hít vào 1 hơi thở thật sâu và giữ lại.
  • Nuốt nước bọt/nước bọt 2 lần
  • Thở ra bằng cách ho thật mạnh ngay sau khi nuốt
  • Nuốt lại như bình thường

Hôm nay là ngày 23-03-2023

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này