Bập bềnh xương bánh chè

Tên tiếng Anh:

  • Ballotable Patella, Tap test, Dancing patella sign

Mục đích

  • Phát hiện tràn dịch khớp gối lượng vừa đến nhiều

Kỹ thuật:

  • Ấn nhẹ hoặc vỗ ngón lên xương bánh chè.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-58.png

Dương tính:

  • Dương tính khi xương bánh chè dội lên hoặc cảm giác bồng bềnh.

Xem thêm:

Hôm nay là ngày 28-11-2022

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này