Bb32. Kéo dãn Vẹo cổ ở tư thế nằm sấp


Tên tiếng Anh:

  • Torticollis | Neck Rotation Prone Stretch

Mục đích:

  • Bài tập này sẽ giúp cải thiện khả năng xoay cổ, đặc biệt hữu ích trong trường hợp vẹo cổ.

Hướng dẫn tập:

  • Cho trẻ nằm sấp trên một mặt phẳng mềm.
  • Hãy để cánh tay của bé ở tư thế  tự nhiên.
  • Quay đầu bé về phía bị hạn chế và giữ bằng một bàn tay.
  • Mặt còn lại đặt lên mông để ngăn chuyển động.
  • Cháu có thể không chịu được điều này trong thời gian dài, do đó kéo dãn thời gian ngắn vài giây và lập lại nhiều lần sẽ hiệu quả hơn.

Nguồn:

  • Rehab my patient

Hôm nay là ngày 03-06-2023

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này