G67. Lunge Knee Hops

Tên tiếng Anh:

  • Lunge Knee Hops
  • Tập lunge với gối đưa ra trước và sau

Mục đích:

  • Là bài tập các cơ lớn toàn thân, đặc biệt chi dưới

Nguồn:

  • Leap Fitness

Hôm nay là ngày 28-11-2022

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này