Ht05. Kỹ thuật thở chúm môi


Tên tiếng Anh:

  • Pursed-lips breathing/mím môi

Hướng dẫn tập:

  • Hít vào bằng mũi, như thể bạn đang ngửi thứ gì đó.
  • Chu môi giống như bạn đang chuẩn bị thổi nến trên bánh sinh nhật.
  • Thở ra thật chậm bằng cách mím môi, kéo dài gấp hai đến ba lần thời gian hít vào khi bắt đầu bài tập.
  • Tiếp tục thở theo chỉ dẫn.

Nguồn:

  • Physitrack

Hôm nay là ngày 31-05-2023

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này