BV61. Bài tập bước tường ở tư thế đứng


Hướng dẫn tập:

  • Đứng thẳng, đối diện với một bức tường, hai chân rộng bằng vai.
  • Đặt hai bàn tay lên tường và chống thẳng tay, dựa vào tường.
  • Giữ vững xương bả vai.
  • Bước hai bàn tay lên và xuống tường.
  • Bước hai bàn tay qua phải và qua trái tường.
  • Trở lại tư thế ban đầu.

Đây là một bài tập làm ổn định bả vai của bạn.

Hôm nay là ngày 31-03-2023

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này