Các cơ vận động cổ tay


Các cơ gấp khuỷu:

  • Cơ gấp cổ tay trụ
  • Cơ gấp cổ tay quay
  • Cơ gan tay dài

Các cơ duỗi khuỷu:

  • Cơ duỗi cổ tay quay dài và ngắn
  • Cơ duỗi cổ tay trụ

Nghiêng quay và nghiêng trụ:

  • Phối hợp các cơ gấp và duỗi cổ tay quay, cơ gấp và duỗi cổ tay trụ.

Hôm nay là ngày 04-10-2023

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này