Các dáng đi với nạng

Video hướng dẫn các dáng đi với nạng:

 • Cách đo và điều chỉnh nạng nách
 • Dáng đi nạng 3 điểm
  • Không chịu trọng lượng
  • Chạm gót/ngón
  • Chịu trọng lượng một phần
  • Chịu trọng lượng đến mức dung nạp được
  • Chịu trọng lượng hoàn toàn
  • Dáng đi ba điểm cải biên
 • Dáng đi nạng khác:
  • Bốn điểm
  • Hai điểm
  • Đu tới
  • Đu qua

Hôm nay là ngày 28-11-2022

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này