Chuyển từ PROM sang AAROM

Video minh hoạ chuyển từ tập tầm vận động thụ động (PROM) sang chủ động có trợ giúp (AAROM)

Nguyên tắc là giảm dần sự trợ giúp nhưng đảm bảo vận động mong muốn, có kiểm soát và an toàn.

Hôm nay là ngày 26-11-2022

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này