Thử Cơ Bằng Tay: Gấp Khuỷu Với Cẳng tay Ngửa


Tên tiếng Anh:

  • Elbow flexion (with forearm supinated)
  • Gấp khuỷu với cẳng tay quay ngửa

Cơ được thử:

  • Biceps brachii muscle
  • Cơ nhị đầu cánh tay
  • Cơ phụ trợ: cơ cánh tay, cơ cánh tay quay, cơ sấp tròn, và cơ duỗi cổ tay quay dài và ngắn

Tư thế:

  • Bậc 3,4: Ngồi
  • Bậc 2 (loại trọng lực): Ngồi dạng vai hoặc nằm nghiêng

Hình ảnh:

Thử cơ bậc 3

Thử cơ bậc 4

Thử cơ bậc 2

Nguồn video

    • Educated PT

Hôm nay là ngày 31-03-2023

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này