Forearm Pronation MMT – Thử Cơ Sấp Cẳng Tay


Tên tiếng Anh:

  • Forearm pronation MMT
  • Thử cơ sấp cẳng tay

Cơ được thử:

  • Pronator Teres and Pronator Quadratus
  • Cơ sấp vuông và cơ sấp tròn

Tư thế:

  • Bậc 3,4: Ngồi (hoặc nằm ngửa), cẳng tay hướng ngang,
  • Bậc 2 (loại trọng lực): Ngồi hoặc nằm ngửa, cẳng tay đứng dọc

Hình ảnh:

Nguồn video:

  • EducatedPT

Hôm nay là ngày 31-03-2023

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này