H14. Nằm nghiêng xoay trong háng chủ động

Tên tiếng Anh:

  • Hip Internal Rotation on Side Exercise

Mục đích:

  • Tập vận động khớp háng

Hướng dẫn tập:

  • Nằm nghiêng trên giường hoặc trên sang. Hai gối gập nhẹ, chân trên chồng trên chân dưới.
  • Nâng bàn chân trên lên trong khi giữ hai gối vẫn chạm nhau, tạo vận động xoay trong khớp háng.
  • Lặp lại.

Nguồn:

  • Rehab my patient

Hôm nay là ngày 28-11-2022

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này