H31. Ngồi kéo dãn xoay ngoài háng

Tên tiếng Anh:

  • Hip external rotation seated
  • Còn được gọi là kéo dãn số 4 ở tư thế ngồi (Figure 4 stretch)

Mục đích:

  • Kéo dãn cơ xoay ngoài khớp háng, bao gồm cơ hình lê

Hướng dẫn tập:

  • Ngồi trên một chiếc ghế đẩu hoặc sàn,
  • Gác một bàn chân lên đùi chân kia, (xoay ngoài khớp háng).
  • Bạn sẽ cảm thấy căng ở phía ngoài khớp háng
  • Giữ một thời gian khoảng 20-30 giây.
  • Lặp lại
  • Tăng tiến bằng tạo lực ép xuống gối hoặc cúi thẳng người về trước.

Kéo dãn số 4

Nguồn:

  • Rehab my patient
2 views

Hôm nay là ngày 08-12-2022

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này