Hip Extension MMT: Thử cơ duỗi háng

Tên tiếng Anh:

  • Hip Extension MMT

Cơ được thử:

  • Gluteus Maximus, Biceps Femoris, Semitendinosus, and Semimembranosus
  • Cơ mông lớn, các cơ hamstring (nhị đầu đùi, bán gân và bán màng)
  • Phụ trợ: adductor magnus, piriformis, and gluteus medius
  • Cơ khép lớn, cơ hình lê, và cơ mông nhỡ.

Tư thế:

  • Bậc 3,4 (với cơ gập háng bị căng): Đứng gập thân ở mép giường, thân mình tựa lên giường khám, chân được thử gập háng và duỗi gối, chân kia gập háng và gập gối.
    • Tư thế thay thế: nằm sấp duỗi thẳng chân, đặt hai chiếc gối dưới xương chậu để làm gập háng
  • Bậc 2 (loại trọng lực): Nằm nghiêng, chân được thử ở trên, cố định chân kia bằng cách giữ gập gối háng. Sử dụng mặt bàn/ván làm mặt phẳng loại trọng lực hoặc nâng đỡ bằng tay

Hình ảnh:

Thử cơ bậc 3
Thử cơ bậc 3, tư thế thay thế
Thử cơ bậc 4
Thử cơ bậc 2

Nguồn video:

  • Educated PT

Hôm nay là ngày 28-11-2022

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này