Hornblower’s sign


Tên tiếng Anh:

 • Hornblower’s sign
 • Patte test
 • Dấu hiệu người thổi kèn

Mục đích:

 • Đánh giá Cơ Tròn Bé (Teres Minor)

Kỹ thuật:

 • Bệnh nhân ngồi hoặc đứng.
 • Đặt vai ở tư thế dạng 90 độ và nâng đỡ cánh tay trong mặt phẳng xương bả vai.
 • Yêu cầu bệnh nhân gấp khuỷu tay 90 độ.
 • Sau đó bệnh nhân cố gắng xoay ngoài có kháng.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là test-horn-blower-708x346.jpeg

Dương tính:

 • Dương tính nếu bệnh nhân không thể giữ tư thế xoay ngoài và tay quay trở lại tư thế trung tính.
 • Một cách khác là yêu cầu bệnh nhân đưa hai bàn tay lên miệng, như đang thổi kèn.
 • Test dương tính nếu bệnh nhân phải khép tay không giữ tư thế dạng tay được.

Hôm nay là ngày 31-05-2023

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này