K35. Bài tập duỗi tay qua đầu


Tên tiếng Anh:

  • Triceps overhead Press

Mục đích:

  • Tập mạnh cơ tam đầu

Hôm nay là ngày 22-09-2023

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này