Nghiệm pháp Phalen và Phalen đảo ngược

Phalen test và Phalen đảo ngược

Đánh giá hội chứng ống cổ tay

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-2.jpegHình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-1.jpeg

Hôm nay là ngày 23-03-2023

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này