Thử cơ bằng tay: Dạng Vai


Tên tiếng Anh

  • Shoulder Abduction MMT/Thử cơ Dạng vai

Muscles tested/ Cơ được thử

  • Middle deltoid and supraspinatus muscles
  • Cơ thang bó giữa và cơ trên gai

Position/Tư thế

  • Bậc 3,4: ngồi
  • Bậc 2 (loại trọng lực): nằm ngửa hoặc sấp, nâng đỡ để loại trọng lực

Hình ảnh:

Cơ delta bó giữa và cơ trên gai
Tư thế khởi đầu, dạng vai ở mặt phẳng bả vai
Thử cơ bậc 3 và bậc 4
Thử cơ bậc 2

Hôm nay là ngày 17-09-2023

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này