Test Căng Thần Kinh Chi Trên 1

Tên tiếng Anh:

Upper Limb Tension Test 1 – Median Nerve Bias

Test Căng Thần Kinh Chi Trên 1 (Chủ Yếu TK Giữa)

Kỹ thuật:

  • Xem video

Hôm nay là ngày 28-11-2022

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này