Nghiệm pháp ngăn kéo sau


Tên tiếng Anh:

 • Posterior drawer test

Mục đích

 • Đánh giá sự dịch chuyển ra sau quá mức của xương chày do tổn thương PCL.

Kỹ thuật:

 • Tư thế như test ngăn kéo ra trước nhưng người khám dùng tay đẩy mâm chày ra sau.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là posterior-drawer-382x400.jpeg

  Dương tính:

  • Dương tính khi xương chày dịch chuyển ra sau quá mức.
  • Độ nhạy: 51% – 90%. Độ đặc hiệu: 99%. 

  Xem thêm:

  Hôm nay là ngày 06-06-2023

  Hãy để lại lời bình

  Bạn không thể copy nội dung ở trang này