Điểm Hoạt tính Bệnh Viêm khớp DAS 28

Home / CÁC THANG ĐO / Các Thang đo Bệnh lý / Điểm Hoạt tính Bệnh Viêm khớp DAS 28

Giới thiệu

Công cụ tính DAS28 dựa trên hoạt tính viêm (protein phản ứng C hoặc tốc độ lắng của hồng cầu) và số lượng khớp sưng, số lượng khớp đau và đánh giá sức khỏe tổng quát.

28 khớp được đánh giá trong thang điểm là:

  • Khớp liên đốt gần (10);
  • Khớp bàn ngón tay (10);
  • Khớp Cổ tay (2);
  • Khớp Khuỷu (2);
  • Khớp Vai (2);
  • Khớp gối (2).

Đây là một thang đo đánh giá mức độ hoạt động bệnh Viêm khớp dạng thấp đơn giản, dễ thực hiện, có thể sử dụng để đánh giá hiệu quả can thiệp.

Khuyến cáo tính điểm DAS – 28 thường xuyên cho đến khi bệnh nhân thuyên giảm, lui bệnh (DAS 28<2.6).


Hãy sử dụng PHIẾU LƯỢNG GIÁ sau để đánh giá bệnh nhân của bạn và IN PHIẾU khi hoàn thành lượng giá.
Đánh giá

DAS 28 < 2,6 điểmThuyên giảm, lui bệnh
2,6 ≤ DAS 28 ≤ 3,2 điểmBệnh hoạt động ở mức độ nhẹ
3,2 < DAS 28 ≤5,1 điểmBệnh hoạt động mức độ trung bình
DAS 28 >5,1 Bệnh hoạt động mức độ mạnh.

Literature

Original source

Other references

Bạn không thể copy nội dung ở trang này