Thang điểm Dự báo Pardua (Pardua Prediction Scale)

Tất cả bệnh nhân điều trị nội trú cần được đánh giá nguy cơ thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch dựa vào tình trạng bệnh lý của họ, và các yếu tố nguy cơ thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch phối hợp.

Có nhiều thang điểm được thiết kế nhằm dự báo và phân tầng nguy cơ huyết khối tĩnh mạch: như thang điểm Well, Pardua, …

Thang điểm dự báo PADUA (Padua Prediction Scale, PPS) là một thang điểm có thể được sử dụng ở bệnh nhân nội trú nhằm đánh giá nguy cơ huyết khối tĩnh mạch và có thể chỉ định can thiệp dự phòng bằng thuốc (như heparin / enoxaparin) với bệnh nhân không mang thai nếu không có chống chỉ định (chảy máu, giảm tiểu cần, thanh thải creatinine < 30 mL/ph) nếu PPS>=4.


Hãy sử dụng PHIẾU LƯỢNG GIÁ sau để đánh giá bệnh nhân của bạn và IN PHIẾU khi hoàn thành lượng giá.

Nguồn:

A risk assessment model for the identification of hospitalized medical patients at risk for venous thromboembolism: the Padua Prediction Score

Bạn không thể copy nội dung ở trang này