Thang đo Thăng bằng Berg

Home / CÁC THANG ĐO / Thang đo Thăng Bằng và Dáng đi / Thang đo Thăng bằng Berg

Mục đích

Berg Balance Scale (BBS) (Thang đo lường thăng bằng Berg) được xây dựng để đo lường khả năng thăng bằng ở bệnh nhân lớn tuổi có khiếm khuyết về chức năng thăng bằng, bằng cách lượng giá khả năng thực hiện các hoạt động chức năng. Đây là một công cụ có giá trị và tin cậy để đánh giá mức độ hiệu quả của các phương pháp can thiệp và để đưa ra các mô tả định lượng về chức năng trong thực hành và nghiên cứu lâm sàng.

Tác giả:

BBS được xuất bản 1989 bởi Berg, Wood-Dauphinee, Williams và Maki.

Đặc điểm

Các mục:

 • Thang đo gồm 14 mục.
 • Đối với đa số mục, bệnh nhân được yêu cầu giữ một vị thế nhất định trong một khoảng thời gian cụ thể.

Tính điểm

 • Sử dụng thang đo 0 -4 với 0 là không thể thực hiện được và 4 là thực hiện được hoạt động/giữ tư thế.
 • Tổng điểm tối đa: 56
 • Điểm bị trừ dần nếu:
  • bệnh nhân không đạt yêu cầu về thời gian hoặc khoảng cách
  • bệnh nhân cần được giám sát
  • bệnh nhân sờ vào một vật nào đó để hỗ trợ hoặc được người lượng giá hỗ trợ

Các dụng cụ cần thiết:

 • thước kẻ,
 • hai cái ghế kích thước tiêu chuẩn (một ghế có tay vịn, một ghế không tay vịn),
 • bục để chân hoặc bậc cấp,
 • đồng hồ bấm giây hoặc đồng hồ đeo tay,
 • lối đi dài 15 ft (=4.572 mét)

Thời gian

Thời gian hoàn thành lượng giá BBS khoảng 15 -20 phút

Hãy sử dụng Phiếu lượng giá sau để đánh giá khả năng thăng bằng trên bệnh nhân của bạn và in Phiếu.
References

 1. Berg K, Wood-Dauphinee S, Williams JI, Maki, B: Measuring balance in the elderly: Validation of an instrument.
  Can. J. Pub. Health, July/August supplement 2:S7-11, 1992
 2. Berg K, Wood-Dauphinee S, Williams JI, Gayton D: Measuring balance in the elderly: Preliminary development
  of an instrument. Physiotherapy Canada, 41:304-311, 1989.

Bạn không thể copy nội dung ở trang này