Chỉ số Độc lập Sinh Hoạt Hàng Ngày Katz

Home / CÁC THANG ĐO / Sinh hoạt hàng ngày & Tham gia / Chỉ số Độc lập Sinh Hoạt Hàng Ngày Katz

Tên tiếng Anh: Katz Index of Independence in Activities of Daily Living

Viết gọn: Katz ADL

Giới thiệu

Chỉ số sinh hoạt hàng ngày Katz, hay KATZ ADL được ​​Sidney Katz đưa ra vào năm 1963 nhằm đo lường sự độc lập của một cá nhân trong các hoạt động cơ bản của cuộc sống hàng ngày (ADL). Mục đích là theo dõi tiên lượng và điều trị cho người lớn tuổi và người mắc bệnh mạn tính.  Công cụ này được sử dụng hiệu quả nhất ở những người lớn tuổi trong nhiều môi trường chăm sóc khác nhau.

Chỉ số Katz xếp hạng mức độ thực hiện đầy đủ trong sáu chức năng là tắm, mặc quần áo, đi vệ sinh, dịch chuyển, kiểm soát cơ tròn và ăn uống. Khách hàng được cho điểm có/không về tính độc lập trong từng chức năng trong số sáu chức năng. Điểm 6 cho thấy chức năng đầy đủ, 4 cho thấy suy giảm chức năng vừa phải và 2 hoặc ít hơn cho thấy suy giảm chức năng nghiêm trọng.

Thang đo này rất ngắn gọn, chỉ cần chưa đến 5 phút để hoàn thành.

Chỉ số Katz ADL là một thang đo có giá trị cấu trúc (tương quan với Chỉ số Barthel), và có giá trị tiên lượng hoàn cảnh sống và tử vong. Tuy nhiên, thang đo này có hiệu ứng sàn (floor effect) đáng kể, nghĩa là không thể phát hiện những mức thay đổi nhỏ được thấy trong quá trình phục hồi chức năng của người lớn tuổi. 


Hãy sử dụng PHIẾU LƯỢNG GIÁ sau để đánh giá bệnh nhân của bạn và IN PHIẾU khi hoàn thành lượng giá.References

  1.  Katz S, Ford AB, Moskowitz RW, Jackson BA, Jaffe MW. Studies of Illness in the Aged: The Index of ADL: A Standardized Measure of Biological and Psychosocial Function. JAMA. 1963;185(12):914–919. 
  2.  McCabe D. Katz Index of Independence in Activities of Daily Living (ADL). Best Practices in Nursing Care to Older Adults. 2019. 2. Accessed 24 June 2019.
  3. Katz P. Measures of Adult General Functional Status. Arthritis Care Res (Hoboken). 2003. 49; 5S: S15–S27. Accessed 24 June 2019.

Bạn không thể copy nội dung ở trang này