Thang đo Quick DASH

Home / CÁC THANG ĐO / Các Thang đo Chi trên / Thang đo Quick DASH

Giới thiệu

 • Được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1996 trên Tạp chí Y học Công nghiệp Hoa Kỳ, Thang đo Giảm chức năng của Cánh tay, Vai và Bàn tay (DASH) là một sáng kiến ​​hợp tác giữa Hiệp hội Bác sĩ phẫu thuật Chỉnh hình Hoa Kỳ, Hội đồng các Hiệp hội Chuyên khoa Cơ xương và Viện Công việc và Sức khỏe. Phép đo kết quả này được thiết kế để trở thành một đánh giá tiêu chuẩn về tác động của nhiều loại bệnh cơ xương khớp và chấn thương đối với chức năng ở chi trên.
 • QuickDASH, được xuất bản năm 2005 trên Tạp chí Phẫu thuật Xương và Khớp, là một tập hợp con gồm 11 mục từ DASH 30 mục và là một bảng câu hỏi tự báo cáo, trong đó các tùy chọn trả lời được trình bày dưới dạng thang đo Likert 5 điểm. Ít nhất 10 trong số 11 mục phải được hoàn thành để được tính điểm và điểm nằm trong khoảng từ 0 (không khuyết tật) đến 100 (khuyết tật nặng nhất). Điểm số này được thiết kế hữu ích ở những bệnh nhân bị bất kỳ rối loạn cơ xương nào của chi trên.
 • Viện Công việc & Sức khỏe là chủ sở hữu bản quyền của Phép đo Kết quả QuickDASH.

Bạn có thể sử dụng phiếu sau để người bệnh tự lượng giá Thang đo Quick DASH và lưu hoặc in kết quả.
Đánh giá:

 • Đánh giá mức độ khuyết tật (không chính thức):
  • Bình thường: 0- 20 điểm
  • Nhẹ: 21- 40
  • Vừa: 41 – 60
  • Nặng: 61-80
  • Rất nặng: 81 -100
 • Độ tin cậy: ICC = 0.90
 • Tính giá trị: hệ số tương quan Pearson r>0.70
 • Thay đổi có thể phát hiện được tối thiểu (MDC): 11.2%
 • Chênh lệch quan trọng lâm sàng tối thiểu (MCID): 15,90 – 20

Supporting Literature:

Original Literature:

 • Hudak, Pamela L., et al. “Development of an upper extremity outcome measure: the DASH (Disabilities of the Arm, Shoulder, and Hand).” American journal of industrial medicine 29.6 (1996): 602-608.
 • Beaton, Dorcas E., et al. “Development of the QuickDASH: comparison of three item-reduction approaches.” JBJS 87.5 (2005): 1038-1046.


Additional Literature:

 • Gummesson, Christina, Isam Atroshi, and Michael M. Ward. “The shortened disabilities of the arm, shoulder and hand questionnaire (Quick DASH): validity and reliability based on responses within the full-length DASH.” BMC musculoskeletal disorders 7.1 (2006): 44.
 • Franchignoni, Franco, et al. “Minimal clinically important difference of the disabilities of the arm, shoulder and hand outcome measure (DASH) and its shortened version (QuickDASH).” journal of orthopaedic & sports physical therapy 44.1 (2014): 30-39.

Bạn không thể copy nội dung ở trang này