Simple Disease Activity Index (Vn)

Home / CÁC THANG ĐO / Các Thang đo Bệnh lý / Simple Disease Activity Index (Vn)

Tên tiếng Anh: Simple Disease Activity Index

Tạm dịch Chỉ số Hoạt tính của Bệnh Giản hoá cho viêm khớp dạng thấp.

Giới thiệu

SDAI là một hệ thống tính điểm dễ sử dụng, tập trung vào các triệu chứng chính của bệnh viêm khớp dạng thấp và đã được xác nhận cho cả nghiên cứu và sử dụng lâm sàng. Các lĩnh vực sử dụng của SDAI bao gồm các bệnh về da và mô liên kết, bệnh cơ xương và các bệnh về hệ thống miễn dịch.

Điểm SDAI giúp bác sĩ lâm sàng xác định mức độ nghiêm trọng của bệnh viêm khớp dạng thấp dựa trên dữ liệu lâm sàng và xét nghiệm, do đó bao gồm tổng các thành phần:

SDAI = SJC28 + TJC28 + PGA (cm) + EGA (cm) + CRP (mg/dL).

Trong đó:

  • SJC – Số lượng khớp bị sưng (Swollen Joint Count)
  • TJC – Số lượng các khớp bị đau (Tender Joint Count)
  • CRP – Protein phản ứng C tính bằng mg/dL
  • PGA – Đánh giá chung về hoạt tính của bệnh theo bệnh nhân (Patient Global Assessment of Disease Activity)
  • EGA –  Đánh giá chung về hoạt tính của bệnh theo Người đánh giá (Evaluator Global Assessment of Disease Activity)
  • Bệnh nhân có điểm cao nên được dùng thuốc sớm, tích cực và được theo dõi chặt chẽ. 

Hãy sử dụng PHIẾU LƯỢNG GIÁ sau để đánh giá bệnh nhân của bạn và IN PHIẾU khi hoàn thành lượng giá.
Giải thích điểm số 

So với các điểm số khác, SDAI cho thấy độ nhạy và độ đặc hiệu cao nhất trong việc dự đoán các quyết định điều trị của bác sĩ.

Sự thuyên giảm được coi là khi SDAI lên tới 3,3 trong khi đáp ứng với điều trị được coi là vừa phải nếu SDAI giảm hơn 7 điểm và nặng nếu mức giảm trên 17 điểm.

Điểm SDAIMức độ nghiêm trọng của bệnh
≤3.3Thuyên giảm
>3.3-11.0Thấp
>11.0-26.0Trung bình
>26.0Cao

Trong nghiên cứu ban đầu của Smolen và cộng sự, SDAI đã được chứng minh là đưa ra đánh giá giá trị và nhạy về mức độ hoạt động của bệnh cũng như đáp ứng điều trị, đối với bệnh viêm khớp dạng thấp, có thể so sánh với tiêu chuẩn DAS 28.

Bạn không thể copy nội dung ở trang này