Thang điểm WeeFIM

Thang điểm FIM được xem là một thang đo lượng giá “tiêu chuẩn vàng”, một chỉ điểm cơ bản cho mức độ trầm trọng của khuyết tật. Nó đo lường loại và mức độ trợ giúp mà một người khuyết tật cần để thực hiện các sinh hoạt hàng ngày một cách hiệu quả. Thang điểm này được sử dụng rộng rãi để đo lường kết quả (outcome) của phục hồi chức năng cho các bệnh nhân ở lứa tuổi đạt được những mức độ chức năng sinh hoạt hàng ngày như người lớn bình thường. 

WeeFIM® là phiên bản nhi khoa của FIM. Thang đo này tương tự như FIM người lớn nhưng có một vài sự khác biệt để tính đến các giai đoạn phát triển của trẻ.Bạn không thể copy nội dung ở trang này