Từ Điển Tiếng Anh Chuyên Ngành Phục Hồi Chức Năng

Tra cứu từ vựng (glossary) tiếng Anh chuyên ngành Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng.

Đang hoàn thiện

Thuật ngữ PHCN

A B D E F
Hiện có 595 thuật ngữ trong bảng tra cứu này

Vui lòng chọn một chữ cái từ bảng ở trên để xem nội dung

Bạn không thể copy nội dung ở trang này