Thang Điểm Đánh giá Nhận thức Moca

GIỚI THIỆU

Montreal Cognitive Assessment (MOCA) được phát triển bởi Tiến sĩ Ziad S. Nasreddine và các đồng nghiệp để sàng lọc nhanh chóng những cá nhân bị suy giảm nhận thức nhẹ. Nó lượng giá các lĩnh vực nhận thức khác nhau: chú ý và tập trung, chức năng điều hành, trí nhớ, ngôn ngữm kỹ năng xây dựng thị giác, tư duy khái niệm, tính toán, và định hướng.

  • Các kỹ năng thị giác không gian và chức năng điều hành được đánh giá bằng bài kiểm tra tạo dấu vết đã được sửa đổi, copy hình khối, bài kiểm tra vẽ đồng hồ và gọi tên.
  • Sự chú ý được đánh giá bằng cách sử dụng khoảng chữ số (tiến và lùi).
  • Sự tập trung và tính toán được đánh giá bằng cách sử dụng bài kiểm tra gõ chữ A và phép trừ 7 nối tiếp.
  • Ngôn ngữ được đánh giá bằng cách lặp lại câu và độ trôi chảy của chữ F.
  • Tư duy trừu tượng được đánh giá bằng cách hỏi về sự giống nhau giữa các đồ vật.
  • Trí nhớ được đánh giá bằng chậm nhớ lại các câu trả lời trước đó.

Thời gian làm đánh giá khoảng 10 phút. Tổng điểm có thể đạt là 30 điểm; điểm 26 trở lên được xem như là bình thường.

Thang đo này được sử dụng miễn phí (mặc dù vâỵ, các bác sĩ và nhà nghiên cứu lâm sàng bắt buộc phải trải qua Chương trình đào tạo và chứng nhận MoCA được cung cấp trên trang web chính thức.)

MoCA bao gồm nhiều lĩnh vực hơn MMSE và do đó có độ nhạy và độ đặc hiệu cao hơn.

PHIẾU ĐÁNH GIÁ MOCA

Gía trị bình thường:

Liên kết

Để biết thêm thông tin về MoCA, hãy nhấp vào đây để truy cập trang web chính thức.

XEM THÊM: Lượng Giá Chức Năng Nhận Thức MOCA

Bạn không thể copy nội dung ở trang này