Thang Điểm Cổ Tay Mayo

Home / CÁC THANG ĐO / Các Thang đo Chi trên / Thang Điểm Cổ Tay Mayo

Giới thiệu

Được xuất bản lần đầu vào năm 1987 trong tạp chí Chỉnh hình lâm sàng và Nghiên cứu liên quan (Clinical Orthopaedics and Related Research), Thang điểm cổ tay Mayo đã sửa đổi là sự điều chỉnh của Thang điểm Green và O’Brien, loại bỏ phần đánh giá chụp X quang cũng như sửa đổi cách gán điểm cho các câu hỏi còn lại.

Điểm cổ tay Mayo đã sửa đổi yêu cầu sự tham gia của cả bệnh nhân và bác sĩ để đánh giá mức độ đau, cung gấp/duỗi cổ tay chủ động (so với bên đối diện), lực cầm nắm (so với bên đối diện) và khả năng trở lại tình trạng làm việc hoặc các hoạt động bình thường.

Điểm dao động từ 0 đến 100, với điểm 0 biểu thị tình trạng cổ tay kém nhất và 100 biểu thị tình trạng cổ tay tốt nhất.

  • 90-100 điểm: Rất tốt (Excellent)
  • 80-89 điểm: Tốt (Good)
  • 65-79 điểm: Tạm (fair)
  • <65 điểm: Kém (poor)

Hãy sử dụng PHIẾU LƯỢNG GIÁ sau để đánh giá bệnh nhân của bạn và IN PHIẾU khi hoàn thành lượng giá.
Literature

Original Literature:

Cooney, W. P., et al. “Difficult wrist fractures. Perilunate fracture-dislocations of the wrist.” Clinical Orthopaedics and Related Research 214 (1987): 136-147.

Additional Literature:

Green, David P., and Eugene T. O’Brien. “Open reduction of carpal dislocations: indications and operative techniques.” The Journal of hand surgery 3.3 (1978): 250-265.

Bạn không thể copy nội dung ở trang này