Thang điểm Braden

Thang điểm Braden để dự báo nguy cơ loét ép (loét do tì đè)

Tên tiếng Anh: The Braden Scale for Predicting Pressure Sore Risk

Là một thang đo giá trị và thường được sử dụng để dự báo nguy cơ loét ép và lập kế hoạch chăm sóc.


Hãy sử dụng PHIẾU LƯỢNG GIÁ sau để đánh giá bệnh nhân của bạn và IN PHIẾU khi hoàn thành lượng giá.

Xem thêm:

Loét ép: Lượng giá, Phòng ngừa và Xử trí

Nguồn:

Braden B, Bergstrom N: Loét loét áp ở người lớn: Dự báo và dự phòng. Clinical Practice Guideline, trang 14-17, tháng 5 năm 1992. Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ

Bạn không thể copy nội dung ở trang này