Thang điểm chức năng chi dưới (LEFS)

Giới thiệu

Thang điểm chức năng chi dưới (Lower Extremity Functional Scale, LEFS) là một bảng câu hỏi gồm 20 câu đánh giá khả năng thực hiện các hoạt động hằng ngày. LEFS có thể được các nhân viên y tế sử dụng để đo chức năng ban đầu của người bệnh, tiến triển, kết quả và thiết lập các mục tiêu chức năng.

LEFS cũng có thể được sử dụng để đánh giá những khiếm khuyết chức năng của bệnh nhân có rối loạn một hoặc hai chi dưới do các vấn đề về cơ xương (như thoái hoá, chấn thương mô mềm, gãy xương). Nó cũng có thể dùng để theo dõi chức năng của bệnh nhân theo thời gian và đánh giá hiệu quả của quá trình can thiệp.

Hãy dùng Phiếu sau để đánh giá và chấm điểm thang điểm LEFS cho bệnh nhân của bạn!
Kết quả và giải thích:

Hướng dẫn chấm điểm: 

  • Cộng các điểm trên các cột. Điểm tối đa là 80

Giải thích

  • Điểm chi dưới càng thấp, mức độ giảm khả năng càng cao
  • Thay đổi tối thiểu có thể phát hiện được là 9 điểm
  • Sự khác biệt quan trọng tối thiểu về mặt lâm sàng là 9 điểm
  • % Chức năng tối đa = (điểm LEFS) *80/100

Hiệu suất:

  • Lỗi tiềm ẩn tại thời điểm cho điểm là +/-5,3 điểm
  • Độ tin cậy của việc kiểm tra/kiểm tra lại là 0,94
  • Việc xây dựng độ tin đã được xác định bằng cách so sánh với SF-36. Thang điểm đã được cho là đáng tin cậy với độ nhạy cảm với thay đổi cao hơn SF-36.

Nguồn

  • Binkley JM, Stratford PW, Lott SA, Riddle DL. The Lower Extremity Functional Scale (LEFS): scale development, measurement properties, and clinical application. North American Orthopaedic Rehabilitation Research Network. Phys Ther. 1999 Apr;79(4):371-83. 

Bạn không thể copy nội dung ở trang này