Lượng giá Thang điểm Đau Số NRS

Home / CÁC THANG ĐO / Các Thang điểm Đau / Lượng giá Thang điểm Đau Số NRS

Tên tiếng Anh:

Numerical Pain Rating Scale: Thang đo Đánh giá Đau bằng Số

Thang điểm số (0 – 10) là thang đo thường sử dụng nhất để đánh giá mức độ đau trên lâm sàng.

Các thuận lợi của NRS bao gồm đơn giản, dễ hiểu, nhạy với các thay đổi nhỏ của mức độ đau. Trẻ em biết đếm (5 tuổi) và hiểu khái niệm về số (nghĩa là 8 lớn hơn 4) có thể sử dụng thang đo này.

Tính giá trị của thang đo này đã được thiết lập và có sự tương quan tốt giữa NRS và VAS ở trẻ em trên 9 tuổi và người lớn. NRS cũng có mối tương quan tốt với nhu cầu dùng thuốc, mức giảm đau và sự hài lòng của bệnh nhân với điều trị.


Hãy sử dụng PHIẾU LƯỢNG GIÁ sau để đánh giá bệnh nhân của bạn và IN PHIẾU khi hoàn thành lượng giá.
Bạn không thể copy nội dung ở trang này