Constant – Murley Shoulder Score (VN)

Constant – Murley Shoulder Score: Thang điểm Khớp vai Constant-Murley

Giới thiệu

Được xuất bản lần đầu vào năm 1987 trong Clinical Orthopaedics and Related Research (Tạp chí Chỉnh hình lâm sàng và nghiên cứu liên quan) và được sửa đổi vào năm 2008 trong Journal of Shoulder and Elbow Surgery (Tạp chí Phẫu thuật Vai và Khuỷu tay), Thang Điểm Constant-Murley được thiết kế để đánh giá trạng thái chức năng của vai bình thường, vai bị bệnh hoặc đã được điều trị. Nó đã được sử dụng để đánh giá các bệnh nhân bị bệnh chóp xoay và gãy xương cũng như đã được sử dụng trong phẫu thuật khớp vai. Thang đo này chưa được đề xuất sử dụng với khớp vai không vững.

Điểm Constant-Murley bao gồm cả phần do bác sĩ hoàn thành và phần do bệnh nhân báo cáo. Bốn lĩnh vực bao gồm đau (tối đa 15 điểm), hoạt động sinh hoạt hàng ngày (tối đa 20 điểm), khả năng vận động (tối đa 40 điểm) và sức mạnh (tối đa 25 điểm). Điểm dao động từ 0 điểm (khuyết tật nhiều nhất) đến 100 điểm (khuyết tật ít nhất).


Hãy sử dụng PHIẾU LƯỢNG GIÁ sau để đánh giá bệnh nhân của bạn và IN PHIẾU khi hoàn thành lượng giá.

Literature

Original Literature:

  • Constant, C. R., and A. H. Murley. “A clinical method of functional assessment of the shoulder.” Clinical orthopaedics and related research 214 (1987): 160-164.
  • Constant, Christopher R., et al. “A review of the Constant score: modifications and guidelines for its use.” Journal of Shoulder and Elbow Surgery 17.2 (2008): 355-361.

Additional Literature:

  • Razmjou, Helen, et al. “Convergent validity of the Constant-Murley outcome measure in patients with rotator cuff disease.” Physiotherapy Canada (2008).
  • Angst, Felix, et al. “Measures of adult shoulder function: Disabilities of the arm, shoulder, and hand questionnaire (DASH) and its short version (QuickDASH), shoulder pain and disability index (SPADI), American shoulder and elbow surgeons (ASES) society standardized shoulder assessment form, constant (Murley) score (CS), simple shoulder test (SST), oxford shoulder score (OSS), shoulder disability questionnaire (SDQ), and Western Ontario shoulder instability index (WOSI).” Arthritis care & research 63.S11 (2011).

Bạn không thể copy nội dung ở trang này