Thang đo Thăng bằng và Dáng đi Tinetti

Lượng giá thăng bằng và dáng đi Tinetti, còn được gọi là lượng giá di chuyển định hướng khả năng thực hiện (POMA, performance-oriented mobility assessment) là một thang đo thăng bằng thường dùng, hữu ích.

Đối tượng áp dụng

Thang đo này có thể được sử dụng cho nhiều nhóm bệnh nhân khác nhau, bao gồm người già (>65 tuổi), những bệnh nhân bị Parkinson hoặc xơ cứng rải rác, chấn thương sọ não, đột quỵ, những người bệnh có nguy cơ ngã.

HƯỚNG DẪN LƯỢNG GIÁ

Dụng cụ

 • ghế cứng, không tay vịn, vững
 • đồng hồ bấm giây
 • lối đi 5 m bề mặt bằng phẳng

Các tiến hành

Thang đo này gồm hai phần: Thăng bằng và Dáng đi. 

Phần thăng bằng (POMA-B)

 • Đầu tiên, đánh giá khả năng thăng bằng ở tư thế ngồi
 • Quan sát thăng bằng từ ngồi sang đứng
 • Đứng với hai chân sát nhau, đẩy nhẹ lên xương ức 3 lần và quan sát thăng bằng
 • Đứng với hai chân sát nhau, nhắm mắt, quan sát thăng bằng
 • Mắt mở, xoay 360 độ và ngồi xuống ghế, quan sát đặc điểm.

Phần dáng đi (POMA-G)

 • Hướng dẫn bệnh nhân đi khoảng 5 m ở nhịp đi bình thường
 • Sau đó quay lại đi đến điểm ban đầu với nhịp “nhanh nhưng an toàn.”  
 • Quan sát đường đi và đặc điểm của dáng đi
 • Bệnh nhân có thể sử dụng dụng cụ trợ giúp đi lại như họ thường sử dụng.

Điểm hai phần lượng giá được cộng lại tạo nên tổng điểm Thăng bằng và Dáng đi Tinetti.

Thời gian Lượng giá khoảng 10 -15 phút.

Lưu ý: Người lượng giá phải luôn đứng gần/đi kèm bệnh nhân để đảm bảo an toàn.


Hãy sử dụng PHIẾU LƯỢNG GIÁ sau để đánh giá bệnh nhân của bạn và IN PHIẾU khi hoàn thành lượng giá.
Giải thích kết quả

Điểm thăng bằng tối đa là 16 điểm. Điểm dáng đi tối đa là 12 điểm. Tổng điểm là 28. Điểm càng thấp thì nguy cơ ngã càng cao.

 • Giá trị bình thường ở người khoẻ mạnh:
  • Tuổi 65-79: 25-27
  • Tuổi > 80 giảm còn: 17-23
 • Nguy cơ té ngã:
Điểm Tinetti Nguy cơ ngã
≤ 18Cao
19-23Trung bình
≥ 24Thấp

References:

 • Tinetti ME. Performance-oriented assessment of mobility problems in elderly patients. J Am Geriatr Soc. 1986 Feb;34(2):119-26. [PubMed]8.
 • Tinetti ME, Williams TF, Mayewski R. Fall risk index for elderly patients based on number of chronic disabilities. Am J Med. 1986 Mar;80(3):429-34. [PubMed]9.
 • Borowicz A, Zasadzka E, Gaczkowska A, Gawłowska O, Pawlaczyk M. Assessing gait and balance impairment in elderly residents of nursing homes. J Phys Ther Sci. 2016 Sep;28(9):2486-2490. [PMC free article] [PubMed]10.
 • Tinetti ME, Speechley M, Ginter SF. Risk factors for falls among elderly persons living in the community. N Engl J Med. 1988 Dec 29;319(26):1701-7. [PubMed]

Bạn không thể copy nội dung ở trang này