Thang điểm FIM

Lưu ý khi sử dụng thang điểm FIM

  • Công cụ FIM® đo lường mức độ trầm trọng khuyết tật của BN (không phải khiếm khuyết) dựa theo nhu cầu trợ giúp (gánh nặng chăm sóc).
  • Nhu cầu trợ giúp thể hiện bằng thời gian/năng lượng mà một người khác phải bỏ ra để phục vụ các nhu cầu bị phụ thuộc của người khuyết tật, hoặc là thời gian bổ sung mà người khuyết tật tiêu tốn để hoàn thành các hoạt động sống hàng ngày.
  • Cần phải đọc kỹ các định nghĩa của các mục trước khi bắt đầu sử dụng công cụ FIM, hãy ghi nhớ mỗi hoạt động bao gồm những việc gì.
  • Hãy đánh giá người bệnh theo đúng mục cụ thể đang được xem xét.
  • Thời gian đánh giá: Trong 3 ngày vừa qua (kể cả sự cố đường tiểu, đường ruột)
XEM THÊM: LƯỢNG GIÁ THANG ĐIỂM FIM. PHCN ONLINE


Bạn không thể copy nội dung ở trang này