THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

Thư viện hình ảnh bao gồm các hình ảnh liên quan đến chuyên ngành VLTL- PHCN

Các Hình ảnh Giải phẫu, Bệnh học, Chẩn đoán hình ảnhGiải phẫu & Sinh lý

Các hình ảnh giải phẫu & Sinh lý.


Lượng giá & Bệnh lý

Những hình ảnh Lượng giá, Bệnh lý.


Chẩn đoán hình ảnh

Các Hình ảnh X quang, Cộng hưởng từ cơ bản

Các Hình ảnh, Slideshow Tập luyện và Dụng cụ


Tập hợp các dụng cụ phục hồi chức năng


Các bài tập và dụng cụ

Các bài tập chuyên biệt và dụng cụ tập luyện.


Các dụng cụ trợ giúp

Các dụng cụ trợ giúp vận động, SHHN, giao tiếp..


Chân tay giả và DCCH

Các Slideshow về dụng cụ chỉnh hình và chân tay giả.

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này