Thang điểm Đột quỵ NIHSS

Home / CÁC THANG ĐO / Các Thang đo Bệnh lý / Thang điểm Đột quỵ NIHSS

Giới thiệu

Thang đo đột quỵ của Viện Y tế Quốc gia (National Institutes of Health Stroke Scale, NIHSS) được phát triển để giúp các bác sĩ đánh giá một cách khách quan mức độ trầm trọng của đột quỵ do thiếu máu cục bộ.

  • Điểm số ngày càng tăng cho thấy một đột quỵ nghiêm trọng hơn và đã được chứng minh là tương quan với kích thước của nhồi máu trên cả đánh giá CT và MRI.
  • Điểm NIHSS khi được đánh giá trong vòng 48 giờ đầu tiên sau đột quỵ đã được chứng minh là có tương quan với kết quả lâm sàng ở mốc 3 tháng và 1 năm.
  • Những bệnh nhân có tổng điểm từ 4 trở xuống thường có kết quả lâm sàng thuận lợi và có khả năng độc lập chức năng cao bất kể điều trị bằng cách nào.

Những điểm cần ghi nhớ:

  • Nhiều hướng dẫn và quy trình cảnh báo rằng sử dụng tPA ở những bệnh nhân có điểm NIHSS cao (> 22) có liên quan đến việc tăng nguy cơ chuyển đổi sang thể xuất huyết.
  • Tuy nhiên, những bệnh nhân này cũng là những người bị khuyết tật nặng nhất.
  • Một số thành phần của NIHSS có độ tin cậy giữa những người lượng giá thấp hơn (ví dụ vận động mặt, thất điều chân tay, không chú ý, mức độ ý thức và loạn vận ngôn) và một số có thể khá hạn chế do thay đổi tình trạng tâm thần.
  • Phiên bản sửa đổi đơn giản hơn (mNIHSS) đã được nhận thấy là có độ tin cậy giữa những người đánh giá cao hơn với ý nghĩa lâm sàng tương đương, mặc dù chưa được chấp nhận rộng rãi như NIHSS nguyên bản.
  • Bệnh nhân bị hội chứng đột quỵ tuần hoàn sau thậm chí với kích thước lớn vẫn có thể có NIHSS thấp hoặc bình thường, làm nổi bật một trong những hạn chế quan trọng của nó.

Hãy sử dụng PHIẾU LƯỢNG GIÁ sau để đánh giá bệnh nhân của bạn và IN PHIẾU khi hoàn thành lượng giá.

References:

Improved reliability of the NIH Stroke Scale using video training. NINDS TPA Stroke Study Group. Stroke. 1994 Nov;25(11):2220-6. doi: 10.1161/01.str.25.11.2220.

Bạn không thể copy nội dung ở trang này