Thang điểm Lượng giá Đau FLACC

GIỚI THIỆU

Thang điểm FLACC (Face, Legs, Actitivity, Cry, Consolability-Mặt, Chân, Hoạt động, Khóc, Đáp ứng khi được dỗ dành) là một thang đánh giá mức độ đau dựa trên hành vi,

Thang điểm này là một trong những thang đo về đau phổ biến và được sử dụng rộng rãi cho trẻ em từ 2 tháng-8 tuổi và cũng được sử dụng cho đến 18 tuổi đối với trẻ bị suy giảm nhận thức và / hoặc khuyết tật về phát triển.

THỰC HIỆN

  • Người lượng giá: Đây là là một thang đánh giá mức độ đau dựa trên hành vi của trẻ và thang này có thể được thực hiện bởi  phụ huynh,  kỹ thuật viên VLTL, kỹ thuật viên HĐTL, điều dưỡng hoặc bác sĩ. 
  • Cách thực hiện: Người đánh giá và phụ huynh quan sát và trả lời các câu hỏi về đáp ứng  của trẻ theo mỗi mục trong 5 mục dưới đây (mỗi mục được tính theo thang điểm 0-2), sau đó cộng điểm với nhau và ghi lại tổng điểm thể hiện mức độ đau (0-10). 0: không đau, 1-3 điểm là đau hoặc khó chịu nhẹ, 4-6: đau mức độ trung bình; 7-10 điểm là đau hoặc khó chịu nhiều hoặc cả hai. 
  • Thời gian: 5- 10 phút 

Bất cứ khi nào có thể được, đo lường đau về hành vi nên được sử dụng kết hợp với tự báo cáo của người bệnh. Khi không thể tự báo cáo được, việc giải thích các hành vi đau và các quyết định liên quan đến điều trị đau đòi hỏi phải xem xét cẩn thận bối cảnh trong đó các hành vi đau được quan sát.


Hãy sử dụng PHIẾU LƯỢNG GIÁ sau để đánh giá bệnh nhân của bạn và IN PHIẾU khi hoàn thành lượng giá.
THAM KHẢO

Theo Merkel, S. I., Voepel-Lewis, T., Shayevitz, J. R., và Malviya, S. (1997). FLACC: Một thang đo hành vi để ghi lại đau sau phẫu thuật ở trẻ nhỏ. Điều dưỡng Nhi khoa , 23 (3), 293-297. Thang điểm FLACC được phát triển bởi Sandra Merkel, MS, RN, Terri Voepel-Lewis, MS, RN, và Shobha Malviya, MD, tại Bệnh viện Nhi đồng C. S. Mott, Hệ thống Y tế Đại học Michigan, Ann Arbor, MI.

Bạn không thể copy nội dung ở trang này