Mã ICD 10 Việt – Anh

Tra cứu mã ICD 10 hoặc tên bệnh:

Bạn có thể tra theo mã bệnh hoặc theo tên bệnh tiếng Anh/ tiếng Việt ở đây.

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Hiện có 11399 Mã bệnh trong bảng tra cứu này

Vui lòng chọn một chữ cái từ bảng ở trên để xem nội dung

Bạn không thể copy nội dung ở trang này