ĐO LƯỜNG CHỨC NĂNG VẬN ĐỘNG THÔ (GMFM-88)

Home / CÁC THANG ĐO / Các Thang đo Bệnh lý / ĐO LƯỜNG CHỨC NĂNG VẬN ĐỘNG THÔ (GMFM-88)

Giới thiệu

Đo lường chức năng vận động thô (GMFM) là một công cụ quan sát lâm sàng được thiết kế để đánh giá sự thay đổi chức năng vận động thô ở trẻ em bị bại não (CP), từ 5 tháng đến 16 tuổi.

Mặc dù GMFM-88 đã được phát triển cho trẻ em mắc bệnh bại não nhưng nó cũng được xác định giá trị cho các nhóm đối tượng khác, chẳng hạn như trẻ mắc Hội chứng Down và tổn thương não mắc phải.

Có hai phiên bản của GMFM – thước đo ban đầu gồm 88 mục (GMFM-88) và GMFM 66 mục (GMFM-66).

Hệ thống tính điểm của GMFM là thang điểm bốn điểm bao gồm 88 mục (hoặc  66 trong phiên bản GMFM-66) được chia thành năm khía cạnh của chức năng vận động thô:

 • (a) nằm và lăn,
 • (b) ngồi,
 • (c) bò và quỳ,
 • (d) đứng, và
 • (e) đi, chạy, nhảy.

Một đứa trẻ 5 tuổi không bị khuyết tật vận động có thể đạt được điểm tối đa.

Thời gian thực hiện: Lượng giá GMFM – 88 có thể mất khoảng 45 đến 60 phút đối với người quen sử dụng công cụ này.


Hãy sử dụng PHIẾU LƯỢNG GIÁ sau để đánh giá bệnh nhân của bạn và IN PHIẾU khi hoàn thành lượng giá.
Các tác giả

 • Russell DJ; Rosenbaum PL; Cadman DT; Gowland C; Hardy S; Jarvis S.
 • Từ CanChild Centre for Childhood Disability Research (Trung tâm Nghiên cứu Khuyết tật Trẻ em CanChild), Institute for Applied Health Sciences, McMaster University
 •  Xuất bản lần đầu năm 1989.

References:

 • Russell DJ, Rosenbaum PL, Cadman DT, Gowland C, Hardy S, Jarvis S. The gross motor function measure: a means to evaluate the effects of physical therapy. Dev Med Child Neurol. 1989 Jun;31(3):341-52 (PubMed abstract)
 • Russell D, Palisano R, Walter S, Rosenbaum P, Gemus M, Gowland C, Galuppi B, Lane M. Evaluating motor function in children with Down syndrome: validity of the GMFM. Dev Med Child Neurol. 1998 Oct;40(10):693-701.(PubMed abstract)
 • Russell DJ. Avery LM. Rosenbaum PL. Raina PS. Walter SD. Palisano RJ. Improved Scaling of the Gross Motor Function Measure for Children With Cerebral Palsy : Evidence of Reliability and Validity. Physical Therapy. 2000. 80(9), 873-885 (PubMed abstract)
 • Russell DJ, Rosenbaum PL, Avery LM, Lane M. Gross Motor Function Measure (GMFM-66 and GMFM-88) User’s Manual, 2nd Edition. London, United Kingdom: Mac Keith Press. 2013 (Abstract)

Bạn không thể copy nội dung ở trang này