Lượng giá Thang điểm Đau VAS

Home / CÁC THANG ĐO / Các Thang điểm Đau / Lượng giá Thang điểm Đau VAS

Thang đo thường sử dụng để lượng giá đau trên lâm sàng là thang điểm số (NRS, number rating scale), thang điểm nhìn (VAS, visual analogue scale), và ít nhạy hơn là thang điểm lời (VRS, verbal rating scale).

XEM THÊM: ĐAU VÀ LƯỢNG GIÁ ĐAU

Bạn có thể sử dụng thang đo VAS sau để ghi lại mức độ đau của người bệnh tự lượng giá và kết quả (theo mm). Nếu muốn chuyển thành sang điểm số có thể làm tròn.Bạn không thể copy nội dung ở trang này