Neck Disability Index (VN)

Home / CÁC THANG ĐO / Các Thang đo Thân mình / Neck Disability Index (VN)

Giới thiệu

Được xuất bản lần đầu vào năm 1991 trên Tạp chí Trị liệu Sinh lý và Thao tác bằng tay (Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics), Chỉ số Giảm chức năng Cổ (Neck Disability Index, NDI) là một công cụ để đo lường tình trạng giảm chức năng/khuyết tật do bệnh nhân báo cáo thứ phát do đau cổ. Nó được phát triển bằng cách sử dụng Chỉ số Đau thắt lưng Oswestry ODI là hình mẫu và do đó, vào thời điểm tạo ra nó, khác biệt với các lượng giá đau đơn giản khác vì xem xét chức năng của bệnh nhân liên quan đến các hoạt động sinh hoạt hàng ngày.
Công cụ này gồm 10 mục, có thể hữu ích ở những bệnh nhân bị đau cổ mạn tính và những bệnh nhân có các vấn đề về cơ xương hoặc bị bệnh lý rễ cổ. NDI là thang đo tự báo cáo phổ biến nhất cho bệnh nhân đau cổ.

Thời gian trung bình để hoàn thành: 3- 10 phút.

Bạn hãy dùng Phiếu sau để Lượng giá Thang đo Chỉ số Giảm chức năng Cổ NDI, và in phiếu kết quả.
Đánh giá:

  • NDI có thể được dùng như điểm thô hoặc điểm phần trăm.
  • Số điểm càng cao chứng tỏ bệnh nhân đánh giá mức độ giảm chức năng cao hơn.
  • Thay đổi có thể phát hiện được tối thiểu (với độ tin cậy 90%): 5 điểm hoặc 10%. (reference)

Literatures:

Original Literature:

  • Vernon, Howard, and Silvano Mior. “The Neck Disability Index: a study of reliability and validity.” Journal of manipulative and physiological therapeutics 14.7 (1991): 409-415.

Additional Literature:

  • Young, Brian A., et al. “Responsiveness of the Neck Disability Index in patients with mechanical neck disorders.” The Spine Journal 9.10 (2009): 802-808.
  • Young, Ian A., et al. “Reliability, construct validity, and responsiveness of the neck disability index, patient-specific functional scale, and numeric pain rating scale in patients with cervical radiculopathy.” American journal of physical medicine & rehabilitation 89.10 (2010): 831-839.
  • Vernon, Howard. “The Neck Disability Index: state-of-the-art, 1991-2008.” Journal of manipulative and physiological therapeutics 31.7 (2008): 491-502.

Bạn không thể copy nội dung ở trang này