Thang điểm Các Tiêu chuẩn DVT của Wells

Home / CÁC THANG ĐO / Thang đo Khiếm khuyết Chuyên biệt / Thang điểm Các Tiêu chuẩn DVT của Wells

Giới thiệu

  • Các Tiêu chuẩn của Wells được rút ra từ một số nghiên cứu bởi Wells và cộng sự (Wells 1995, Wells 1997, Wells 2003) nhằm cố gắng phân tầng nguy cơ DVT ở bệnh nhân ngoại trú có triệu chứng, vì vào thời điểm này, chẩn đoán DVT lâm sàng được cho là không chính xác, dẫn đến lạm dụng rộng rãi xét nghiệm hình ảnh để khẳng định.
  • Thuật toán này sau đó được hỗ trợ bởi Scarvelis và Wells vào năm 2006 (Scarvelis 2006).
  • Một tổng quan hệ thống (Wells 2006) được thực hiện vào năm 2006 đánh giá 14 nghiên cứu với 8239 bệnh nhân sử dụng thang điểm Wells để dự đoán nguy cơ DVT và đánh giá tần suất DVT liên quan đến d-dimer độ nhạy trung bình hoặc cao. Kết quả đã được Hiệp hội Các Bác sĩ Lồng ngực Hoa Kỳ sử dụng để cung cấp các hướng dẫn đánh giá DVT.

Khi nào sử dụng:

Các Tiêu chuẩn DVT của Wells có thể được sử dụng trong bối cảnh khoa cấp cứu và ngoại trú. Bằng cách phân tầng rủi ro thành nguy cơ thấp (Wells ’Score 1-2) và xét nghiệm d-dimer âm tính, bác sĩ lâm sàng có thể loại trừ nhu cầu siêu âm chẩn đoán để loại trừ DVT. 

Thử nghiệm truyền thống cho DVT liên quan đến nhiều lần siêu âm chi dưới do đó tăng thời gian và chi phí. Sử dụng các tiêu chuẩn DVT của Wells có thể xác định những bệnh nhân nhìn chung không có khả năng bị DVT. Xét nghiệm d-dimer bổ sung có thể loại trừ DVT một cách an toàn mà không cần đến siêu âm.


Hãy sử dụng PHIẾU LƯỢNG GIÁ sau để đánh giá bệnh nhân của bạn và IN PHIẾU khi hoàn thành lượng giá.
Y văn

  • Wells PS, Hirsh J, Anderson DR, et al. Accuracy of clinical assessment of deep-vein thrombosis. Lancet. 1995;345(8961):1326-30.
  • Wells PS, Anderson DR, Bormanis J, et al. Value of assessment of pretest probability of deep-vein thrombosis in clinical management. Lancet. 1997;350(9094):1795-8.
  • Wells PS, Anderson DR, Rodger M, Forgie M, Kearon C, Dreyer J, Kovacs G, Mitchell M, Lewandowski B, Kovacs MJ. Evaluation of D-dimer in the diagnosis of suspected deep-vein thrombosis. N Engl J Med. 2003 Sep 25;349(13):1227-35.

Bạn không thể copy nội dung ở trang này