Thang đo Kiểm tra Trạng thái Tâm thần Ngắn (MMSE)

Home / CÁC THANG ĐO / Các Thang Đo Tâm Thần Kinh / Thang đo Kiểm tra Trạng thái Tâm thần Ngắn (MMSE)

Kiểm tra Trạng thái Tâm thần Ngắn  (Mini Mental State Examination, MMSE) Là một test đánh giá trạng thái tâm thần một cách sơ bộ và đơn giản hiện nay đang được dùng phổ biến. Test này ban đầu được Folstein và cộng sự giới thiệu vào năm 1975, để phân biệt các bệnh nhân tâm thần chức năng và thực thể.Hãy sử dụng PHIẾU LƯỢNG GIÁ sau để đánh giá bệnh nhân của bạn và IN PHIẾU khi hoàn thành lượng giá.Bạn không thể copy nội dung ở trang này