Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score(VN)

Home / CÁC THANG ĐO / Các Thang đo Chi dưới / Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score(VN)

Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score: Thang đo Kết quả Thoái hoá và Chấn thương Khớp Gối

Giới thiệu

Được xuất bản lần đầu vào năm 1998 trên Tạp chí Vật lý trị liệu Chỉnh hình và Thể thao (The Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy), Thang đo Kết quả Thoái hoá và Chấn thương khớp gối (KOOS) đánh giá mức độ đau của bệnh nhân (9 mục), các triệu chứng khác (7 mục), chức năng sinh hoạt hàng ngày (17 mục), chức năng trong thể thao và giải trí (5 mục), và chất lượng cuộc sống liên quan đến đầu gối (4 mục). 

Điểm nằm trong khoảng từ 0 đến 100 với điểm 0 chứng tỏ các triệu chứng đầu gối nặng nề nhất có thể xảy ra và 100 chứng tỏ  không có triệu chứng khớp gối. KOOS là thang đo về khớp cụ thể do bệnh nhân báo cáo, có thể hữu ích để lượng giá những thay đổi trong bệnh lý khớp gối theo thời gian, có điều trị hoặc không.


Hãy sử dụng PHIẾU LƯỢNG GIÁ sau để đánh giá bệnh nhân của bạn và IN PHIẾU khi hoàn thành lượng giá.
Literature 

Original Literature:

  • Roos, Ewa M., et al. “Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS)—development of a self-administered outcome measure.” Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy 28.2 (1998): 88-96.

Additional Literature:

  • Roos, Ewa M., and Sören Toksvig-Larsen. “Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS)–validation and comparison to the WOMAC in total knee replacement.” Health and quality of life outcomes 1.1 (2003): 17.
  • Wang, Dean, et al. “Patient-reported outcome measures for the knee.” The journal of knee surgery 23.03 (2010): 137-151.Vaquero, Javier, et al. “Reliability, validity and responsiveness of the Spanish version of the Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS) in patients with chondral lesion of the knee.” Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy 22.1 (2014): 104-108.

Bạn không thể copy nội dung ở trang này