Phiếu lượng giá Mini CEX

Home / CÁC THANG ĐO / Phiếu lượng giá Mini CEX
Home / CÁC THANG ĐO / Phiếu lượng giá Mini CEX

Bài tập Đánh giá Lâm sàng Ngắn (Mini Clinical Exercise Assessment, Mini – CEX) là quá trình quan sát trực tiếp một học viên/sinh viên đang thực hiện một nhiệm vụ trên bệnh nhân như hỏi bệnh sử, khám lâm sàng hoặc tư vấn nhằm mục đích lượng giá. Người lượng giá ghi lại các đánh giá về hiệu suất thực hiện của học viên/sinh viên trên biểu mẫu lượng giá và phản hồi cho học viên/sinh viên về hiệu suất này nhằm giúp họ cải thiện trong các buổi đánh giá sau.

Thời gian quan sát trung bình 10- 20 phút.

Điểm đánh giá: có thể sử dụng thang điểm từ 1-5 (theo mini- CEX của Úc), trong đó:

  • 1,2: Dưới mức mong đợi
  • 3: Ngang mức mong đợi
  • 4-5: Trên mức mong đợi

Phiếu lượng giá sau dựa vào phiên bản mini CEX của Úc. Anh/chị có thể lượng giá học viên của mình và lưu lại/in phiếu.Bạn không thể copy nội dung ở trang này