Thang điểm Khiếm khuyết ASIA

Home / CÁC THANG ĐO / Các Thang đo Bệnh lý / Thang điểm Khiếm khuyết ASIA

Tiêu chuẩn Quốc tế Phân loại Thần kinh cho Tổn thương Tuỷ sống – International Standards for Neurological Classification of Spinal Cord Injury (ISNCSCI) hay thường được gọi nhanh là Thang điểm khiếm khuyết ASIA được phát triển bởi Hiệp hội Tổn thương Tuỷ sống Mỹ (American Spinal Injury Association, ASIA) được xem là một thang điểm tiêu chuẩn khi lượng giá bệnh nhân tổn thương tuỷ sống.

Hãy tải về thang đo và thực hiện đánh giá trên bệnh nhân của bạn.

Bạn không thể copy nội dung ở trang này